Vasten voor de Geode

Op 19 maart 2010 werd er in de RK Kerk in Klarenbeek een oecumenische vastenmaaltijd gehouden. De vastentijd een periode van bezinning, een periode van ergens vanaf zien, je iets onthouden; een periode van ietsje méér doen, een schepje er bovenop doen, ten gunste van mensen die het echt nodig hebben. Voor de Vrienden van de Geode werd daadkrachtig meteen een bijdrage geleverd aan een goede plek voor de toekomstige bewoners van de Geode. De deelnemers aan de sobere maaltijd brachten maar liefst € 177,– bij elkaar. Een prachtig bedrag dat tijdens de maaltijd door onze voorzitter, Chris van den Haak, dankbaar in ontvangst werd genomen.

We waren blij verrast met het bericht dat er nog een extra bedrag aan giften was binnengekomen van maar liefst € 135,– naar aanleiding van de vastenmaaltijd. Een deel van dat bedrag, € 100,–, is afkomstig van de Parochiële Charitas Instelling. De totale opbrengst van de vastenactie komt daarmee op € 312,–!