Sions Lofzang zingt voor Geode

In de Protestantse kerk van Klarenbeek hebben Sions Lofzang uit Klarenbeek en De Lofstem uit Lemele een gezamenlijk concert gegeven voor het “Geode doel”. Veel mensen genoten van het gevarieerde programma waaraan ook het opleidingsorkest van de muziekvereniging Klarenbeek meewerkte. Onlangs bezocht een delegatie van Sions Lofzang de Geode. Fenny van den Brink maakte namens hen bekend dat het concert maar liefst € 512,92 had opgebracht. Chris van den Haak nam dankbaar de cheque in ontvangst en noemde de inzet vanuit de christelijke zangvereniging en het concert zelf, hartverwarmend!

Trots overhandigt Fenny van den Brink de cheque aan Chris van den Haak

Hieronder het verslag uit het Voorster Nieuws van 6 oktober 2010.