Matrozenkoor Apeldoorn kiest voor Geode

We kunnen ons het optreden van het Matrozenkoor Apeldoorn in december 2010 nog goed herinneren. In kerstsfeer zongen zij speciaal voor de bewoners van de Geode een aantal gezellige matrozenliederen. Daarnaast verrasten zij ons met een gulle gift (zie het bericht “Kerstsurprise” in ons berichtenarchief van december 2010). Het is voor ons daarom een bijzondere verrassing dat zij de Vrienden van de Geode wederom als goed doel hebben uitgekozen voor 2012!

Het Matrozenkoor Apeldoorn heeft als doelstelling om door zang en muziek geld in te zamelen voor goede doelen. De opbrengsten van de optredens, de cd-verkoop en collectes worden daaraan besteed. De leden van het koor mogen de doelen aandragen, waarna in de ledenvergadering gezamenlijk wordt besloten welke instanties financieel worden gesteund. In de Stentor zijn onlangs de goede doelen voor 2012 bekend gemaakt. Voor dit jaar is gekozen De Kap, Vrijwillige hulpdienst en Steunpunt Mantelzorg in Apeldoorn. Verder voor Stichting Faridpur, vertegenwoordigd door oud-huisarts Arend van de Venis in Brummen, die medische zorg verleent aan kinderen en gehandicapten in Nigeria en hen helpt om een toekomst op te bouwen. Ook zorgorganisatie Diafaan, locatie Thuvine, krijgt steun. Dit is een woonzorgcentrum voor cliënten met een verpleeghuisindicatie in Duiven. En, last but not least, zijn de Vrienden van de Geode gekozen. Het matrozenkoor heeft gekozen voor projecten in de regio waar de leden wonen.