Topnotaris aan het woord

Op 11 oktober vond er een informatie-avond plaats op dagcentrum De Baskuul over “Beschermingsmaatregelen en erfrecht”. De avond was georganiseerd door De Baskuul en de Vrienden van de Geode. Als gastspreker hield onze topnotaris, de heer B. Bronkhorst, een boeiende presentatie. Hij vertelde over de beschermingsmaatregelen (bewindvoering, mentorschap en curatele) en erfrecht in relatie tot mensen met een verstandelijke handicap. Er ontstond een interessante discussie over de verschillen tussen bewindvoering en mentorschap enerzijds en ondercuratelestelling anderzijds. Verder ging hij in op de vraag hoe je, als ouder, er voor kunt zorgen dat je kind(eren) na je overlijden, in de best mogelijke omstandigheden, hun leven kunnen voortzetten. Interessante erfrechtconstructies passeerden de revue. De heer Bronkhorst sloot de avond af met een overzicht van de zaken die je bij de notaris kunt regelen.

Nadat de notaris als dank voor de leerzame presentatie een kleurrijke kalender met Hundertwasserhuizen cadeau had gekregen, werd er nog even nagepraat. Daarna vertrok iedereen tevreden huiswaarts.

Notariskantoor Blankhart en Bronkhorst Netwerknotarissen is onze huisnotaris. Zij verzorgen voor ons onder andere de periodieke schenkingen. Op de pagina “Word vriend(in)” vindt u daarover meer informatie. Wilt u meer informatie over het notariskantoor, klik dan op het logo hieronder.