Belevingstuin Meewerkdag

Het mistte behoorlijk, maar uit die kleine wereld kwamen op zaterdag 26 november rond de klok van negen uur bij de Geode druppelsgewijs een aantal fanatieke tuinders tevoorschijn. Zij kwamen onder leiding van Marc Bloem, voorman van hoveniersbedrijf “De Woudhof”, de handen uit de mouwen steken om de belevingstuin nog mooier te maken. De ploeg bestond uit vijf medewerkers van BDO en negen ouders.

img_4903

Nadat de werkhandschoenen waren aangetrokken en de taken verdeeld werd er enthousiast geklust. Het BDO-team ging bemesting en tuingrond uitrijden met kruiwagens en zij egaliseerden vervolgens de perken nadat de bodem was gefreesd. Aan de andere kant stortte het ouderteam zich vol overgave op het opperen en leggen van klinkertjes. Eendrachtig werd er samengewerkt.

img_6605

Rond het middaguur was er al veel werk verzet en liet iedereen zich, de door topkok Ivo bereide erwten- en tomatensoep, goed smaken! Vervolgens gingen de noeste werkers de kou weer in. Volgens Bernard was die kou een prima motivator want “’t Is werken of kou lijden”! En hij kreeg gelijk want op het eind van de dag was er veel werk verzet en mocht het resultaat er zijn!

img_4910

Het BDO-team deed aan de klus mee in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het accountantskantoor draagt op deze manier een steentje bij aan goede doelen. En in relatie tot deze activiteit stelde het BDO-fonds ook nog eens € 1.000,– beschikbaar voor onze belevingstuin, een prachtige donatie!

Hoveniersbedrijf “De Woudhof” berekende voorts dat de meewerkdag (plus een extra middag werk van Tonnie Kleverwal) in totaal € 1.525,– had opgebracht. Een mooi bedrag dat ook weer in de tuin wordt geïnvesteerd en waar de pseudo-hoveniers trots op kunnen zijn. Super bedankt voor jullie geweldige inzet!

Over de activiteit wordt ook een verhaal geschreven in het personeelsblad “Helder” van BDO. Hiertoe werd een heuse fotosessie georganiseerd.

img_6651