Belevingstuin Meewerkdag

Het mistte behoorlijk, maar uit die kleine wereld kwamen op zaterdag 26 november rond de klok van negen uur bij de Geode druppelsgewijs een aantal fanatieke tuinders tevoorschijn. Zij kwamen onder leiding van Marc Bloem, voorman van hoveniersbedrijf “De Woudhof”, de handen uit de mouwen steken om de belevingstuin nog mooier te maken. De ploeg bestond uit vijf medewerkers van BDO en negen ouders.

img_4903

Nadat de werkhandschoenen waren aangetrokken en de taken verdeeld werd er enthousiast geklust. Het BDO-team ging bemesting en tuingrond uitrijden met kruiwagens en zij egaliseerden vervolgens de perken nadat de bodem was gefreesd. Aan de andere kant stortte het ouderteam zich vol overgave op het opperen en leggen van klinkertjes. Eendrachtig werd er samengewerkt.

img_6605

Rond het middaguur was er al veel werk verzet en liet iedereen zich, de door topkok Ivo bereide erwten- en tomatensoep, goed smaken! Vervolgens gingen de noeste werkers de kou weer in. Volgens Bernard was die kou een prima motivator want “’t Is werken of kou lijden”! En hij kreeg gelijk want op het eind van de dag was er veel werk verzet en mocht het resultaat er zijn!

img_4910

Het BDO-team deed aan de klus mee in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het accountantskantoor draagt op deze manier een steentje bij aan goede doelen. En in relatie tot deze activiteit stelde het BDO-fonds ook nog eens € 1.000,– beschikbaar voor onze belevingstuin, een prachtige donatie!

Hoveniersbedrijf “De Woudhof” berekende voorts dat de meewerkdag (plus een extra middag werk van Tonnie Kleverwal) in totaal € 1.525,– had opgebracht. Een mooi bedrag dat ook weer in de tuin wordt geïnvesteerd en waar de pseudo-hoveniers trots op kunnen zijn. Super bedankt voor jullie geweldige inzet!

Over de activiteit wordt ook een verhaal geschreven in het personeelsblad “Helder” van BDO. Hiertoe werd een heuse fotosessie georganiseerd.

img_6651

Goed begin 2014!

Vrijdagmiddag 10 januari was het tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Geode gezellig druk. Toos van Dragt, locatieleidster van de Geode, benadrukte in haar nieuwjaarstoespraak dat iedereen in 2014 vooral zichzelf moet zijn en blijven en dat we er met elkaar een mooi jaar van moeten maken. Daar werd door iedereen van harte op getoast!

Joke onthult 1e wens 2014!

Aansluitend werd Joke van de Berg in het zonnetje gezet. Namens de Vrienden van de Geode bedankte Rens Diepenbroek haar voor haar inzet voor de bewoners van de Geode. Door het verzilveren van op de Geode gespaarde Douwe-Egberts-waardepunten zorgde zij er voor dat er, op de drempel van 2014, al meteen een wens van de bewoners vervuld kon worden. Het was een prachtig solide bankje dat door Joke werd onthuld en meteen, onder luid applaus, in gebruik werd genomen.

Het bankje heeft inmiddels een vaste plek gekregen bij de hoofdingang. De bewoners en medewerkers kunnen er even rustig op de taxi wachten of gewoon even lekker chillen.

Matrozenkoor Apeldoorn kiest voor Geode

We kunnen ons het optreden van het Matrozenkoor Apeldoorn in december 2010 nog goed herinneren. In kerstsfeer zongen zij speciaal voor de bewoners van de Geode een aantal gezellige matrozenliederen. Daarnaast verrasten zij ons met een gulle gift (zie het bericht “Kerstsurprise” in ons berichtenarchief van december 2010). Het is voor ons daarom een bijzondere verrassing dat zij de Vrienden van de Geode wederom als goed doel hebben uitgekozen voor 2012!

Het Matrozenkoor Apeldoorn heeft als doelstelling om door zang en muziek geld in te zamelen voor goede doelen. De opbrengsten van de optredens, de cd-verkoop en collectes worden daaraan besteed. De leden van het koor mogen de doelen aandragen, waarna in de ledenvergadering gezamenlijk wordt besloten welke instanties financieel worden gesteund. In de Stentor zijn onlangs de goede doelen voor 2012 bekend gemaakt. Voor dit jaar is gekozen De Kap, Vrijwillige hulpdienst en Steunpunt Mantelzorg in Apeldoorn. Verder voor Stichting Faridpur, vertegenwoordigd door oud-huisarts Arend van de Venis in Brummen, die medische zorg verleent aan kinderen en gehandicapten in Nigeria en hen helpt om een toekomst op te bouwen. Ook zorgorganisatie Diafaan, locatie Thuvine, krijgt steun. Dit is een woonzorgcentrum voor cliënten met een verpleeghuisindicatie in Duiven. En, last but not least, zijn de Vrienden van de Geode gekozen. Het matrozenkoor heeft gekozen voor projecten in de regio waar de leden wonen.

Avondmaalsproject voor Geode

De Protestantse Gemeente Klarenbeek bracht het afgelopen jaar geld bij elkaar voor de Vrienden van de Geode via de avondmaalscollectes. Dit gebeurde in het kader van het avondmaalsproject waarvoor de kerkenraad de Geode als goed doel had aangemerkt.

Vandaag brachten de kerkenraadsleden Hennie van Ittersum, voorzitter, en Bertha van Veelen, scriba, namens de raad een bezoek aan de Geode. Zij brachten voor de bewoners en vrienden van de Geode een verrassing mee. Hennie overhandigde een cheque aan Anja Blom, onze kersverse voorzitter van de Raad van Advies, met daarop het prachtige bedrag van € 602,90 waarvoor Anja de kerkenraadsleden hartelijk bedankte!

Nadat er gezellig was getafeld met koffie, thee en zelfgebakken Geode-appeltaart, verzorgde Ans Kleverwal nog vakkundig een rondleiding door het gebouw. Ondertussen voegden ook Nick, Frank, Marieke en Falko zich nieuwsgierig bij het gezelschap en werd het helemaal een gezellige boel. Het was een heel geslaagde middag!

Kijk voor meer informatie over de Protestantse Gemeente Klarenbeek op www.protestantsegemeenteklarenbeek.nl.

Sions Lofzang zingt voor Geode

In de Protestantse kerk van Klarenbeek hebben Sions Lofzang uit Klarenbeek en De Lofstem uit Lemele een gezamenlijk concert gegeven voor het “Geode doel”. Veel mensen genoten van het gevarieerde programma waaraan ook het opleidingsorkest van de muziekvereniging Klarenbeek meewerkte. Onlangs bezocht een delegatie van Sions Lofzang de Geode. Fenny van den Brink maakte namens hen bekend dat het concert maar liefst € 512,92 had opgebracht. Chris van den Haak nam dankbaar de cheque in ontvangst en noemde de inzet vanuit de christelijke zangvereniging en het concert zelf, hartverwarmend!

Trots overhandigt Fenny van den Brink de cheque aan Chris van den Haak

Hieronder het verslag uit het Voorster Nieuws van 6 oktober 2010.

Kidzkring bouwt mee aan Geode

Afgelopen voorjaar is de Kidzkring Klarenbeek, de zondagsschool, een spaaractie begonnen voor de bewoners van de Geode. Omdat Mark en Frank Kleverwal, hun dorpsgenoten, daar straks gaan wonen, wilden zij graag meehelpen met het inrichten van de Geode.

Tonnie en Ans, de vader en moeder van Mark en Frank, kwamen in de kidzkring vertellen over de Geode, de nieuwe woning voor hun “boys”. Ook legden zij uit wat een geode precies is. Het is eigenlijk een soort “surprise ei” met een donkere buitenkant en aan de binnenkant een verrassing. Ze hadden ook een echte geode meegebracht, die was “schitterend”! En omdat de kids speciaal zouden gaan sparen voor de snoezelhoeken lieten zij ook wat snoezelspullen zien.

Schitterende binnenkant

Vervolgens kon er begonnen worden met bouwen. Van bouwplaten werden huisjes in elkaar gezet die gebruikt konden worden als spaarpot. Door allerlei klusjes te doen, konden de kinderen thuis sparen voor de Geode.

De spaaractie duurde tot de zomervakantie. Met de huisjes spaarden de kids € 228,82 bij elkaar en samen met de opbrengst van twee collectes werd in totaal € 450,– bij elkaar gebracht. Het was een schitterende actie met een schitterend resultaat waarmee de kids zich echte vrienden en vriendinnen van de Geode hebben getoond.

Geode in Top 10

Dankzij de steun van 225 Apeldoorners bij de Goede Doelen Actie van de Telefoongids BV is de Stichting Vrienden van de Geode als 8e geëindigd van de  honderd goede doelen in de regio Stedendriehoek. Dit is door de Telefoongids BV beloond met € 250,– voor de aanschaf van een Philips Micro Theatre voor de Geode. Hierdoor kunnen de bewoners straks optimaal genieten van beeld en geluid in hun gemeenschappelijke woonkamer.

Vasten voor de Geode

Op 19 maart 2010 werd er in de RK Kerk in Klarenbeek een oecumenische vastenmaaltijd gehouden. De vastentijd een periode van bezinning, een periode van ergens vanaf zien, je iets onthouden; een periode van ietsje méér doen, een schepje er bovenop doen, ten gunste van mensen die het echt nodig hebben. Voor de Vrienden van de Geode werd daadkrachtig meteen een bijdrage geleverd aan een goede plek voor de toekomstige bewoners van de Geode. De deelnemers aan de sobere maaltijd brachten maar liefst € 177,– bij elkaar. Een prachtig bedrag dat tijdens de maaltijd door onze voorzitter, Chris van den Haak, dankbaar in ontvangst werd genomen.

We waren blij verrast met het bericht dat er nog een extra bedrag aan giften was binnengekomen van maar liefst € 135,– naar aanleiding van de vastenmaaltijd. Een deel van dat bedrag, € 100,–, is afkomstig van de Parochiële Charitas Instelling. De totale opbrengst van de vastenactie komt daarmee op € 312,–!

Pompoenenactie een succes!

De pompoenenactie die afgelopen najaar op touw is gezet door de familie Brink uit Klarenbeek voor de Vrienden van de Geode, is een groot succes geworden. Zaterdag 14 november 2009 ontving Chris van den Haak, onze voorzitter, uit handen van de heer Brink een cheque met het fantastische bedrag van € 1.516,80 daarop! Als dank voor de tomeloze inzet van de hele familie ontvingen zij een heerlijke taart.

De heer Van de Brink (r) overhandigt Chris (l) de cheque

Dhr. Brink overhandigt de cheque aan onze voorzitter Chris van den Haak (l)