Agenda

Op woensdag 30 september 2020 houden het bestuur en de Raad van Advies een gemeenschappelijke vergadering. Aan de orde komen alle lopende zaken.

Op woensdag 28 oktober 2020  houden de Vrienden van de Geode weer de jaarlijkse betrokkenenvergadering. Bewoners, ouders en medewerkers van de Geode zijn dan weer van harte welkom! We laten zien welke wensen we dit jaar voor de bewoners hebben kunnen realiseren en peilen natuurlijk ook of er nieuwe wensen zijn. Daarnaast gaan we in op de overige lopende zaken en werpen we een blik op de toekomst. De betrokkenenvergadering zal plaatsvinden in Dagcentrum de Baskuul. De uitnodiging volgt in de maand september.

Chris van den Haak, onze voorzitter, vertelt over de activiteiten van de Vrienden van de Geode.

Chris van den Haak, onze voormalige voorzitter, vertelt over de activiteiten van de Vrienden van de Geode.

Heeft u belangstelling voor een functie in het bestuur of de Raad van Advies van de Stichting Vrienden van de Geode en wilt u eraan meewerken om van de Geode een warm thuis te maken voor haar bewoners? Meld u zich dan aan via de rubriek “Contact”.

Van 9 tot en met 14 november 2020 is de landelijke collecteweek van de NSGK voor het gehandicapte kind. Ook de Vrienden van de Geode collecteren mee. 50% van de opbrengst die we ophalen is voor de NSGK en de andere 50% is voor onze eigen stichting. Als je ook wilt collecteren voor de NSGK en voor ons, geef je dan op via onze contactpagina!