De stichting

Voor de begeleiding van de bewoners van de Geode is veel geld nodig. De financiering daarvoor verloopt voornamelijk via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Helaas zijn de reguliere geldstromen niet toereikend om alle noodzakelijke voorzieningen te betalen. Om toch in deze behoeften te kunnen voorzien is de Stichting Vrienden van de Geode opgericht.

De stichting heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de Geode. Zij streeft daarbij naar het realiseren van een voor de bewoners optimale woon- en leefsituatie.

De stichting zet zich niet alleen in voor materiële zaken maar ook voor immateriële zaken zoals bijvoorbeeld het organiseren van een buurtfeest en het ondersteunen van groepsactiviteiten.

Om haar doelen te bereiken heeft de stichting geld nodig. Dat zamelt zij op alle mogelijke manieren in via donaties, giften, acties, sponsoring e.d..

De pompoenenactie in Klarenbeek