Collecte Gehandicapte Kind 2021

Van 15 tot en met 20 november deed onze stichting weer mee aan de landelijke collecteweek van het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). Onze collectanten trokken er weer op uit met hun collectebus met QR-code en brachten weer een mooi bedrag bijeen. Samen met de drie collectebussen bij Schoenmakerij en sleutelservice Montana, Bewegingsstudio Puremotion en De Geode, kwam het totaal bedrag dit jaar uit op €2.264,95! Na controle van de collecte-opbrengst maakte de NSGK €1.172,48 over aan de Vrienden van de Geode.  Een prachtig resultaat, met dank aan onze collectanten en de gulle gevers!!! Het bedrag zal worden besteed aan één van de wensen die prijken op de wensenlijst.

In 2022 wordt de collecteweek van 14 tot en met 19 november gehouden. Noteer deze data alvast in je agenda. Wil jij ook collecteren voor het Gehandicapte Kind èn de Geode, geef je dan op via onze contactpagina.

Kjelt, het gezicht van de NSGK-collecte 2016

Sinds 2013 doen de Vrienden van de Geode mee aan de landelijke collecteweek van de NSGK. De opbrengsten van de afgelopen jaren worden weergegeven in de tabel hieronder.

De totale opbrengst van de landelijke collecte voor het Gehandicapte Kind in 2021 was €1.100.000,–! Dankzij de inzet van ca. 11.000 vrijwilligers werd dit recordbedrag opgehaald.

Het Gehandicapte Kind zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap in de leeftijd van 0 tot en met 30 jaar in Nederland. Het Gehandicapte Kind steunt projecten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, scholing en beeldvorming. Bij de oprichting van de Stichting Vrienden van de Geode, hielp de NSGK ons uit de startblokken met een startbijdrage van € 1.500,–! Kijk voor meer informatie over het Gehandicapte Kind op www.nsgk.nl.

Kunstveiling bij Studio 28

Vrijdagmiddag 1 juni, het is lekker weer en bij “Studio 28” in Apeldoorn is het gezellig druk. In aanloop naar de veiling die later die middag zal plaatsvinden zijn er 51 kunstwerken te bezichtigen. Kunstwerken met toewijding gemaakt door de enthousiaste kunstenaars verbonden aan “Atelier Ludiek”. Met toewijding en enthousiasme, niet alleen omdat kunst hun passie is, maar ook omdat de opbrengst van de schilderijen bedoeld is voor de snoezelbadkamer van de bewoners van de Geode!

Met op de achtergrond muziek van “’t Canbesso” bekijken de bezoekers van “Studio 28” de gevarieerde verzameling kunstwerken. Sculpturen van steen, een vijftal schilderijen vervaardigd als groepswerk, een tweeluik en tal van schilderijen met uiteenlopende thema’s waarbij diverse technieken zijn gebruikt. Er viel dus zeker wat te kiezen voor de adspirant kopers.

Kunstveiling

Rond de klok van vijf uur is de spanning voelbaar in de galerie. Veilingmeester Cees Lubbers legt kort uit wat de bedoeling is en weldra gaat de veiling van start onder het toeziend oog van notaris mr. Eveline Dijkman. De veilingmeester houdt de vaart er goed in waardoor er ook vlot op de kunstwerken wordt geboden. Een uur later zijn de kunstwerken van eigenaar gewisseld en wordt er trots afgerekend bij de notaris.

Uiteindelijk wordt de totale opbrengst van de veiling bekend gemaakt door Gerrit Hendriks, de penningmeester van onze stichting. Trots overhandigt hij de cheque aan voorzitter Chris van den Haak. Hierop prijkt het riante bedrag van € 3.787,50. Een super opbrengst waarover ook de initiatiefnemers van de veiling, Nicole Steenkist en Jolanda van Hattum, zeer te spreken zijn!

fullsizeoutput_3fd3

De Vrienden van de Geode bedanken iedereen die zich enthousiast en belangeloos heeft ingezet voor het welslagen van deze zeer speciale kunstveiling. Het stelt de bewoners van de Geode in staat om in de toekomst heerlijk te genieten van hun welnessbadkamer.

N.B.: Door een verlaat bod op één van de schilderijen komt de definitieve opbrengst van de veiling uit op €3.837,50.

Als dank voor het initiatief maakten de bewoners van de Geode zelf ook een schilderij voor "Atelier Ludiek"!

Als dank voor het initiatief maakten de bewoners van de Geode zelf ook een schilderij voor “Atelier Ludiek”!

Opening belevingstuin

Op vrijdagmiddag 9 juni om klokslag half twee draaiden de weergoden de kranen dicht en gaven zij het sein voor de opening van de belevingstuin bij de Geode. Jan Frits, één van de bewoners, en Puk de clown verrichtten de openingshandeling door de onthulling van een tuinbord. Zaterdag was er een feestelijke Open Tuindag georganiseerd. Er liep een parcours door de tuin dat op ludieke wijze werd geopend waarna de bewoners en hun gasten konden genieten in hun prachtige tuin.

fullsizeoutput_3c5f

Een grote wens van de bewoners van de Geode is hiermee in vervulling gegaan. Een tuin vol beleving die de bewoners van de Geode en hun gasten uitdaagt om naar buiten te gaan. Door kleurige, geurige, aaibare planten en diverse attributen, valt er veel te beleven. Via de zes hotspots, Bewegen, Ontdekken, Dieren en planten, Water, Chillen en Terrassen, kun je een rondgang maken door de tuin. De belevingstuin is aangelegd op initiatief van de Stichting Vrienden van de Geode.

fullsizeoutput_3c67

De  belevingstuin is mogelijk gemaakt door bijdragen van het BDO Fonds, het Dr. C.J. Vaillantfonds, FNO (Fonds NutsOhra), de Hélène de Montigny Stichting, Stichting SFO,Stichting Vermogensbeheer Hoogland Zorg en het Wensink Charity Fund. Daarnaast droegen Stichting De Passerel, Stichting Doe Wat en de Stichting Vrienden van de Geode een “steentje” bij. De belevingstuin is ontworpen en aangelegd door hoveniersbedrijf “De Woudhof” uit Klarenbeek.

Helpende fondsen!

De Vrienden van de Geode zijn er trots op dat het, door de samenwerking van velen, is gelukt de belevingstuin te realiseren. Het is een prachtige, uitdagende tuin geworden die het welbevinden van de bewoners absoluut bevordert!

De volgende helpende fondsen leverden aanzienlijke en fantastische bijdragen aan de belevingstuin. Klik op hun namen voor meer informatie.

Dr. C.J. Vaillantfonds

Gemeenschappelijk fonds van de crematoria in Nederland, opgericht in 1997, ter ondersteuning van goede doelen. Het Bestuur hanteert daarbij o.a. de volgende criteria: de donatie is bestemd voor een concreet uit te voeren project, er ligt een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg en het project heeft een regionaal (zo mogelijk nationaal) karakter, waarbij een zo breed als mogelijke geografische spreiding door Nederland wordt nagestreefd aangaande de te ondersteunen projecten.

FNO, programma Klein Geluk

FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Zij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen. Het programma Klein Geluk van FNO, Fonds NutsOhra, is bedoeld voor mensen die langdurig intensieve zorg nodig hebben. Het biedt kansen op geluk die veel betekenen voor de kwaliteit van leven zoals mensen die zelf ervaren.

Hélène de Montigny Stichting (via Fundatie v.d. Santheuvel, Sobbe)

De Hélène de Montigny Stichting verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan o.a. instellingen die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. (De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten, o.a. binnen de gehandicaptenzorg.)

Stichting SFO

SFO is een stichting die primair ten doel heeft het vermogen uit een nalatenschap te beheren en met het rendement financiële bijdrage te verstrekken die de levensomstandigheden van mensen met een verstandelijke handicap bevorderen.

Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

De stichting heeft het doel het incidenteel geldelijk ondersteunen van zorggebruikers, rechtspersonen en organisaties werkzaam in de zorg voor ouderen, voor lichamelijke en/of verstandelijke gehandicapten en in de maatschappelijke opvang of van personen met een functiestoornis. Uitgangspunten hierbij zijn: het (mede) financieren van zorgprojecten of aan de zorg gerelateerde projecten en het ondersteunen van personen of organisaties in wier opvang en/of begeleiding en/of opleiding en/of zorg of de financiering daarvan door de reguliere systemen niet of onvoldoende wordt voorzien.

Wensink Charity Fund

Het Wensink Charity Fund is in december 2011 opgericht door de directie van Mercedes-Benz dealer Wensink. Het fonds sponsort projecten in het werkgebied van Wensink en steunt projecten die zich inzetten voor minderbedeelden.

BDO Fonds

De Stichting BDO Fonds komt voort uit BDO Accountants & Adviseurs en wil onder andere de maatschappelijke betrokkenheid binnen BDO stimuleren. Het BDO Fonds zet zich in om sociaal-maatschappelijke projecten en initiatieven te ondersteunen, zowel nationaal als internationaal. Deze ondersteuning kan zowel financieel zijn of in natura. Op deze manier draagt het BDO Fonds bij aan een betere wereld.

Belevingstuin Meewerkdag

Het mistte behoorlijk, maar uit die kleine wereld kwamen op zaterdag 26 november rond de klok van negen uur bij de Geode druppelsgewijs een aantal fanatieke tuinders tevoorschijn. Zij kwamen onder leiding van Marc Bloem, voorman van hoveniersbedrijf “De Woudhof”, de handen uit de mouwen steken om de belevingstuin nog mooier te maken. De ploeg bestond uit vijf medewerkers van BDO en negen ouders.

img_4903

Nadat de werkhandschoenen waren aangetrokken en de taken verdeeld werd er enthousiast geklust. Het BDO-team ging bemesting en tuingrond uitrijden met kruiwagens en zij egaliseerden vervolgens de perken nadat de bodem was gefreesd. Aan de andere kant stortte het ouderteam zich vol overgave op het opperen en leggen van klinkertjes. Eendrachtig werd er samengewerkt.

img_6605

Rond het middaguur was er al veel werk verzet en liet iedereen zich, de door topkok Ivo bereide erwten- en tomatensoep, goed smaken! Vervolgens gingen de noeste werkers de kou weer in. Volgens Bernard was die kou een prima motivator want “’t Is werken of kou lijden”! En hij kreeg gelijk want op het eind van de dag was er veel werk verzet en mocht het resultaat er zijn!

img_4910

Het BDO-team deed aan de klus mee in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het accountantskantoor draagt op deze manier een steentje bij aan goede doelen. En in relatie tot deze activiteit stelde het BDO-fonds ook nog eens € 1.000,– beschikbaar voor onze belevingstuin, een prachtige donatie!

Hoveniersbedrijf “De Woudhof” berekende voorts dat de meewerkdag (plus een extra middag werk van Tonnie Kleverwal) in totaal € 1.525,– had opgebracht. Een mooi bedrag dat ook weer in de tuin wordt geïnvesteerd en waar de pseudo-hoveniers trots op kunnen zijn. Super bedankt voor jullie geweldige inzet!

Over de activiteit wordt ook een verhaal geschreven in het personeelsblad “Helder” van BDO. Hiertoe werd een heuse fotosessie georganiseerd.

img_6651

Aanleg belevingstuin gestart!

Een grote wens van de bewoners van de Geode, een mooie tuin waarin van alles te beleven en te genieten valt, gaat in vervulling! Door de hulp van zes bijzondere fondsen kon hoveniersbedrijf “De Woudhof” uit Klarenbeek op 17 oktober starten met de aanleg van de belevingstuin. Het is mooi om te zien dat de contouren van de tuin al meteen zichtbaar worden. Als het weer mee zit, is de tuin waarschijnlijk voor het eind van het jaar klaar.

img_7127

Doordat veel betrokken mensen de wens van de bewoners van de Geode hebben omarmd en vervolgens ook de daad bij het woord hebben gevoegd, is de aanleg nu volop aan de gang. In het bericht “Belevingstuin rondom Geode” kan je meer lezen over het voortraject.

Voor de realisatie van de belevingstuin is een grote investering vereist. Door de aanzienlijke bijdragen van de volgende zeven bijzondere fondsen wordt de belevingstuin mogelijk gemaakt:

Daarnaast steunde de Passerel ons project met een forse bijdrage. En dankzij de gulle bijdragen van onze gevers en donateurs en dankzij de gevoerde acties, was het voor onze vriendenstichting mogelijk om ook een flink bedrag bij te dragen aan de tuin.

img_6586

De werkzaamheden in de tuin rondom de Geode zijn nu in volle gang. Volg op deze site de vorderingen.

img_6622

Als de belevingstuin klaar is, volgt er komend voorjaar natuurlijk een speciaal tuinfeest!

img_6629

Goed begin 2014!

Vrijdagmiddag 10 januari was het tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Geode gezellig druk. Toos van Dragt, locatieleidster van de Geode, benadrukte in haar nieuwjaarstoespraak dat iedereen in 2014 vooral zichzelf moet zijn en blijven en dat we er met elkaar een mooi jaar van moeten maken. Daar werd door iedereen van harte op getoast!

Joke onthult 1e wens 2014!

Aansluitend werd Joke van de Berg in het zonnetje gezet. Namens de Vrienden van de Geode bedankte Rens Diepenbroek haar voor haar inzet voor de bewoners van de Geode. Door het verzilveren van op de Geode gespaarde Douwe-Egberts-waardepunten zorgde zij er voor dat er, op de drempel van 2014, al meteen een wens van de bewoners vervuld kon worden. Het was een prachtig solide bankje dat door Joke werd onthuld en meteen, onder luid applaus, in gebruik werd genomen.

Het bankje heeft inmiddels een vaste plek gekregen bij de hoofdingang. De bewoners en medewerkers kunnen er even rustig op de taxi wachten of gewoon even lekker chillen.

Buurtfeest Rigolettostraat

Er staat een stevige zuidwester, maar de sfeer is er niet minder om. Het Matrozenkoor Apeldoorn brengt met zijn repertoire warmte en vreugde voor de bewoners van de Geode tijdens hun buurtfeest. De matrozen brengen ook een verrassing mee en schenken de bewoners een cheque van maar liefst € 1.000,–.

De Geode, een (t)huis voor mensen met een verstandelijke handicap van de Passerel, staat alweer bijna twee jaar in de operabuurt. Haar bewoners wonen er fijn en hebben het goed naar hun zin. Om de buren beter te leren kennen hebben de Vrienden van de Geode het feest georganiseerd.

Met de komst van de matrozen en de straffe wind hebben de Vrienden van de Geode zaterdagmorgen alle hens aan dek. De tenten worden stevig verankerd met hulp van de matrozen en als het feest begint hebben de zingende zeelui de wind in de zeilen. Het publiek geniet en al gauw loopt er een polonaise door de Rigolettostraat. Ook de clowns Puk en Bluf geven acte de présence en hebben met hun vermakelijke grappen en grollen de lachers op hun hand. Tussen de bedrijven door worden er spelletjes gespeeld. Het buurtfeest wordt afgesloten met een smakelijke barbecuemaaltijd.

De zeelui van het Matrozenkoor Apeldoorn hebben het hart op de goede plaats zitten en zingen al een aantal jaren geld bij elkaar voor goede doelen in onze regio. Hun kapitein, Jan ten Hove, vertelt dat zij dit jaar zingen voor De Kap, vrijwillige hulpdienst en steunpunt mantelzorg in Apeldoorn. Verder voor Stichting Faridpur, vertegenwoordigd door oud-huisarts Arend van de Venis in Brummen, die medische zorg verleent aan kinderen en gehandicapten in Nigeria en hen helpt om een toekomst op te bouwen. Ook zorgorganisatie Diafaan, locatie Thuvine, krijgt steun. Dit is een woonzorgcentrum voor cliënten met een verpleeghuisindicatie in Duiven. En, last but not least, staan de Vrienden van de Geode op hun lijstje. Tijdens hun optreden leveren de matrozen boter bij de vis en overhandigen zij Chris van den Haak, de voorzitter van de Vrienden van de Geode, een vette cheque van € 1.000,–. Chris toont zich blij verrast met de fantastische gift en verzekert de matrozen dat deze volledig ten goede zal komen aan de bewoners van de Geode!

Om het buurtfeest mogelijk te maken ontvingen de vrienden een Premie op Actie van de Gemeente Apeldoorn! Daarnaast werden zij ook gesteund door de Passerel, de Woonmensen en muziekvereniging DAP.

Tot grote vreugde van de bewoners en medewerkers van de Geode overhandigen de vrienden hen tijdens het feest een schitterende rolstoelplateaufiets. Deze wens van de bewoners ging in vervulling door bijdragen van de Stichting Doe Wat uit Apeldoorn en het Wensink Charity Fund.

Chris en Gerrit overhandigen de rolstoelfiets officieel aan Frank en Ellen!

Martijn zingt de sterren van de hemel!

Tussen de bedrijven door, even lekker sjoelen.

Addis en Bluf hebben pret.

Puk en Bluf stelen de show!

Stichting Doe Wat doet ’t!

Als de Stichting Doe Wat iets doet, dan doet ze het ook meteen goed. Met een supergift van € 5.000,– wordt een grote wens van de rolstoelafhankelijke bewoners van de Geode werkelijkheid. Heerlijk fietsen met de rolstoelplateaufiets en ondertussen genieten van het mooie weer en de wereld om je heen. Samen met de recente gift van het Astrum Charity Fund is het nu mogelijk om de rolstoelfiets aan te schaffen. Als het allemaal meezit, wordt de rolstoelfiets aan de bewoners aangeboden tijdens het buurtfeest van de Rigolettostraat op zaterdag 9 juni. Stichting Doe Wat, REUZE BEDANKT!

De Stichting Doe Wat richt zich op alle mensen met een beperking die woonachtig zijn in de gemeenten Apeldoorn, Epe of Voorst. Mensen met een beperking moeten meestal van weinig geld rond zien te komen. Hun inkomen is zo laag dat ze alleen met veel discipline, soberheid en vasthoudendheid het hoofd boven water kunnen houden. Dat valt niet mee in onze maatschappij, waarin alles gericht is op consumptie. Geld voor leuke activiteiten blijft er vaak niet over. Het extra geld dat cliënten via de regelingen van het rijk en de gemeente kunnen krijgen, biedt nauwelijks soelaas. Dat geld is immers nodig om financieel onafhankelijk te blijven. Daarom heeft de Passerel het initiatief genomen voor de oprichting van Stichting Doe Wat. De stichting werft fondsen waarmee bijzondere wensen van mensen met een beperking kunnen worden vervuld.

Klik voor meer informatie op het logo van de Stichting Doe Wat.

Vijf-sterren-gift van Wensink Charity Fund

Bewoners, ouders en begeleiders hadden zich op vrijdag 25 mei verzameld in de tuin van woonvoorziening De Geode in Apeldoorn. Daar reikte directielid van Wensink Laurens Stigter een cheque uit van € 5000,- aan Chris van den Haak van Stichting Vrienden van de Geode. Het bedrag wordt besteed aan een rolstoelfiets met elektrische trapondersteuning.

Er was koffie, thee én een prachtige taart met daarop een afbeelding van de fiets. Bewoners, ouders en begeleiders zijn blij met de donatie van Wensink. ‘Met de rolstoelfiets kunnen bewoners samen met hun ouders of begeleiders relatief eenvoudig op pad’, legt voorzitter van de stichting Chris van den Haak uit. ‘Wanneer je een rolstoel moet duwen, blijft je bewegingsruimte beperkt. Nu kunnen we ook eens ergens anders naartoe zonder meteen taxivervoer te hoeven inschakelen.’
De fiets is inmiddels in bestelling. ‘Het is de bedoeling dat we hem op zaterdag 9 juni krijgen, tegelijk met onze buurtbarbecue.’

Wensink Charity Fund

Het Wensink Charity Fund is in december 2011 opgericht door de directie van Mercedes-Benz dealer Wensink. Het fonds sponsort projecten in het werkgebied van Wensink. In 2012 kunnen vanwege het 25-jarig jubileum vijftig goede doelen rekenen op een bijdrage. De donatie van € 5.000 aan Stichting Vrienden van de Geode is het grootste bedrag dat het Wensink Charity Fund tot nu toe heeft uitgereikt. Meer informatie vindt u op www.wensink.nl.

Op de foto v.l.n.r. Gerrit en Iris Hendriks, Laurens Stigter (directeur van Wensink), Chris van den Haak, Martijn ten Berge en Tako de Jong (marketingdirecteur van Wensink). De fiets op de foto is een geleend exemplaar.