Geode gekraakt!

Vrijdagmiddag 15 april was het zover, de Geode werd officieel geopend! Maar, we noemen het kraken want zo heet dat bij geodes. En het is niet illegaal want de burgemeester zelf deed mee!

Lang hadden de bewoners, hun ouders en hun begeleiders er naar uitgekeken, de officiële opening van hun huis. Zowel binnen als buiten was het gebouw opgepoetst en prachtig versierd. Ook het weer werkte perfect mee en dus had iedereen een zonnig humeur. Tegen drie uur kwamen de eerste gasten en het werd meteen gezellig. Er werd veel gepraat met op de achtergrond de muziek van een heus combo. Rond half vier werd het echter officieel en kondigde Willem Baarslag de eerste spreker aan.

Chris van den Haak, de voorzitter van de Vrienden van de Geode, hield een speech over het ontstaan en het werk van de Stichting Vrienden van de Geode. Vanuit de ouders werd het initiatief genomen de stichting op te richten. Het doel van de stichting is onder andere om geld in te zamelen voor voorzieningen die niet via de reguliere geldstromen (via bijv. de AWBZ) zijn te realiseren. Sinds de oprichting meldden zich veel vrienden en vriendinnen bij de stichting en werd er flink gedoneerd en gesponsord. Met als resultaat twee prachtige snoezelhoeken die op verzoek van Chris flitsend in gebruik werden genomen met de onthulling van een fraaie mobiele snoezelunit door Martijn en Joyce!

De directeur van de Woonmensen, Peter Koburg, overhandigde voorts een cadeau aan Danny Helder, speciaal voor de bewoners van de bovenverdieping. Het cadeau werd enthousiast uitgepakt door Danny en Peter van de Vlag die verrast en reuzeblij waren met de Wii-spelcomputer!

Freddie Wools, de directeur van de Passerel, nam aansluitend het stokje over en toonde zich in zijn nopjes met de Geode, haar medewerkers en natuurlijk haar bewoners. Het was het resultaat van een aantal jaren hard werken en vooral samenwerken van mensen van de Passerel, Woonmensen, de architect Lars Courage, ouders, de diverse bouwbedrijven en de gemeente Apeldoorn. Freddie maakte er zelfs een quiz van waaruit bleek dat nagenoeg iedereen blij was met de Geode.

Vervolgens kondigde Willem Margit Peters aan. Margit Peters woont zelf in de Geode en schreef voorafgaand aan haar verhuizing een prachtig gedicht. Het publiek luisterde ademloos toe en beloonde Margit na haar voordracht met een luid applaus.

Tot slot kreeg onze burgemeester, Fred de Graaf, het woord. In zijn speech blikte hij terug op de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg de afgelopen decennia. In dertig jaar tijd heeft zich een kentering voltrokken. Woonden mensen voorheen hoofdzakelijk nog binnen een grote instelling, nu staat het wonen in de wijk centraal, op de plek waar de bewoners zich het meest thuis voelen. De Geode is daar een mooi voorbeeld van.

Direct na zijn speech “kraakte” de burgervader, samen met Ida, Peter, Frank, Falko en Freddie Wools symbolisch een echte geode en was de Geode, een warm thuis voor haar bewoners, GEOPEND!