Belevingstuin Meewerkdag

Het mistte behoorlijk, maar uit die kleine wereld kwamen op zaterdag 26 november rond de klok van negen uur bij de Geode druppelsgewijs een aantal fanatieke tuinders tevoorschijn. Zij kwamen onder leiding van Marc Bloem, voorman van hoveniersbedrijf “De Woudhof”, de handen uit de mouwen steken om de belevingstuin nog mooier te maken. De ploeg bestond uit vijf medewerkers van BDO en negen ouders.

img_4903

Nadat de werkhandschoenen waren aangetrokken en de taken verdeeld werd er enthousiast geklust. Het BDO-team ging bemesting en tuingrond uitrijden met kruiwagens en zij egaliseerden vervolgens de perken nadat de bodem was gefreesd. Aan de andere kant stortte het ouderteam zich vol overgave op het opperen en leggen van klinkertjes. Eendrachtig werd er samengewerkt.

img_6605

Rond het middaguur was er al veel werk verzet en liet iedereen zich, de door topkok Ivo bereide erwten- en tomatensoep, goed smaken! Vervolgens gingen de noeste werkers de kou weer in. Volgens Bernard was die kou een prima motivator want “’t Is werken of kou lijden”! En hij kreeg gelijk want op het eind van de dag was er veel werk verzet en mocht het resultaat er zijn!

img_4910

Het BDO-team deed aan de klus mee in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het accountantskantoor draagt op deze manier een steentje bij aan goede doelen. En in relatie tot deze activiteit stelde het BDO-fonds ook nog eens € 1.000,– beschikbaar voor onze belevingstuin, een prachtige donatie!

Hoveniersbedrijf “De Woudhof” berekende voorts dat de meewerkdag (plus een extra middag werk van Tonnie Kleverwal) in totaal € 1.525,– had opgebracht. Een mooi bedrag dat ook weer in de tuin wordt geïnvesteerd en waar de pseudo-hoveniers trots op kunnen zijn. Super bedankt voor jullie geweldige inzet!

Over de activiteit wordt ook een verhaal geschreven in het personeelsblad “Helder” van BDO. Hiertoe werd een heuse fotosessie georganiseerd.

img_6651

Stichting Doe Wat doet ’t!

Als de Stichting Doe Wat iets doet, dan doet ze het ook meteen goed. Met een supergift van € 5.000,– wordt een grote wens van de rolstoelafhankelijke bewoners van de Geode werkelijkheid. Heerlijk fietsen met de rolstoelplateaufiets en ondertussen genieten van het mooie weer en de wereld om je heen. Samen met de recente gift van het Astrum Charity Fund is het nu mogelijk om de rolstoelfiets aan te schaffen. Als het allemaal meezit, wordt de rolstoelfiets aan de bewoners aangeboden tijdens het buurtfeest van de Rigolettostraat op zaterdag 9 juni. Stichting Doe Wat, REUZE BEDANKT!

De Stichting Doe Wat richt zich op alle mensen met een beperking die woonachtig zijn in de gemeenten Apeldoorn, Epe of Voorst. Mensen met een beperking moeten meestal van weinig geld rond zien te komen. Hun inkomen is zo laag dat ze alleen met veel discipline, soberheid en vasthoudendheid het hoofd boven water kunnen houden. Dat valt niet mee in onze maatschappij, waarin alles gericht is op consumptie. Geld voor leuke activiteiten blijft er vaak niet over. Het extra geld dat cliënten via de regelingen van het rijk en de gemeente kunnen krijgen, biedt nauwelijks soelaas. Dat geld is immers nodig om financieel onafhankelijk te blijven. Daarom heeft de Passerel het initiatief genomen voor de oprichting van Stichting Doe Wat. De stichting werft fondsen waarmee bijzondere wensen van mensen met een beperking kunnen worden vervuld.

Klik voor meer informatie op het logo van de Stichting Doe Wat.

Vijf-sterren-gift van Wensink Charity Fund

Bewoners, ouders en begeleiders hadden zich op vrijdag 25 mei verzameld in de tuin van woonvoorziening De Geode in Apeldoorn. Daar reikte directielid van Wensink Laurens Stigter een cheque uit van € 5000,- aan Chris van den Haak van Stichting Vrienden van de Geode. Het bedrag wordt besteed aan een rolstoelfiets met elektrische trapondersteuning.

Er was koffie, thee én een prachtige taart met daarop een afbeelding van de fiets. Bewoners, ouders en begeleiders zijn blij met de donatie van Wensink. ‘Met de rolstoelfiets kunnen bewoners samen met hun ouders of begeleiders relatief eenvoudig op pad’, legt voorzitter van de stichting Chris van den Haak uit. ‘Wanneer je een rolstoel moet duwen, blijft je bewegingsruimte beperkt. Nu kunnen we ook eens ergens anders naartoe zonder meteen taxivervoer te hoeven inschakelen.’
De fiets is inmiddels in bestelling. ‘Het is de bedoeling dat we hem op zaterdag 9 juni krijgen, tegelijk met onze buurtbarbecue.’

Wensink Charity Fund

Het Wensink Charity Fund is in december 2011 opgericht door de directie van Mercedes-Benz dealer Wensink. Het fonds sponsort projecten in het werkgebied van Wensink. In 2012 kunnen vanwege het 25-jarig jubileum vijftig goede doelen rekenen op een bijdrage. De donatie van € 5.000 aan Stichting Vrienden van de Geode is het grootste bedrag dat het Wensink Charity Fund tot nu toe heeft uitgereikt. Meer informatie vindt u op www.wensink.nl.

Op de foto v.l.n.r. Gerrit en Iris Hendriks, Laurens Stigter (directeur van Wensink), Chris van den Haak, Martijn ten Berge en Tako de Jong (marketingdirecteur van Wensink). De fiets op de foto is een geleend exemplaar.

Mulder Elektro geeft bijzonder cadeau

Al 12 1/2 jaar werkt Peter van der Vlag, één van de bewoners van de Geode, bij Mulder Elektro. Dit tot volle tevredenheid van de heer Mulder, de directeur. Dit koperen jubileum inspireerde hem tot een speciale gift aan onze stichting van maar liefst € 1.250,–! Een prachtig gebaar naar aanleiding van de officiële opening van de Geode.

Mulder Elektro is een echt familiebedrijf waar betrokkenheid en service “ouderwets” belangrijk zijn. Het bedrijf bestaat al meer dan 85 jaar! Of het nu gaat over het ontwerpen en installeren van een complete elektrotechnische installatie binnen een bedrijf of een kleine verbouwing van een woning, Mulder Elektro kan u met de modernste technieken van dienst zijn. Als elektrotechnisch aannemer adviseren zij u op ieder gebied van de elektrotechniek, beveiligingstechniek en ICT techniek.

Klik voor meer informatie op het logo van Mulder Elektro.

Topnotaris aan het woord

Op 11 oktober vond er een informatie-avond plaats op dagcentrum De Baskuul over “Beschermingsmaatregelen en erfrecht”. De avond was georganiseerd door De Baskuul en de Vrienden van de Geode. Als gastspreker hield onze topnotaris, de heer B. Bronkhorst, een boeiende presentatie. Hij vertelde over de beschermingsmaatregelen (bewindvoering, mentorschap en curatele) en erfrecht in relatie tot mensen met een verstandelijke handicap. Er ontstond een interessante discussie over de verschillen tussen bewindvoering en mentorschap enerzijds en ondercuratelestelling anderzijds. Verder ging hij in op de vraag hoe je, als ouder, er voor kunt zorgen dat je kind(eren) na je overlijden, in de best mogelijke omstandigheden, hun leven kunnen voortzetten. Interessante erfrechtconstructies passeerden de revue. De heer Bronkhorst sloot de avond af met een overzicht van de zaken die je bij de notaris kunt regelen.

Nadat de notaris als dank voor de leerzame presentatie een kleurrijke kalender met Hundertwasserhuizen cadeau had gekregen, werd er nog even nagepraat. Daarna vertrok iedereen tevreden huiswaarts.

Notariskantoor Blankhart en Bronkhorst Netwerknotarissen is onze huisnotaris. Zij verzorgen voor ons onder andere de periodieke schenkingen. Op de pagina “Word vriend(in)” vindt u daarover meer informatie. Wilt u meer informatie over het notariskantoor, klik dan op het logo hieronder.

FaITh does IT!

Faith Holding B.V. had in februari wel een heel aangename verrassing voor de Geode in petto. Zij schonken ons € 1000,– ! Met de zomer in aantocht zijn er onder meer wensen voor de tuininrichting. Een aangepaste schommel en een trampoline staan op de wensenlijst. De gift van Faith is voor ons een flinke steun in de rug.

FaITh is een jong, dynamisch bedrijf met een vernieuwende kijk op IT (informatietechnologie). Zij zorgen ervoor dat bedrijven kunnen vertrouwen op hun eigen IT!

Kerstsurprise

Ondanks de winterse omstandigheden een week voor kerstmis wisten de Vereniging Matrozenkoor Apeldoorn en de personeelsvereniging van Hollander Techniek de weg naar de Geode te vinden. In één van de huiskamers troffen zij de bewoners, groepsleiding en familie in een gezellig kerstdecor. Onder het genot van een lekkere bak koffie en een snee kerstbrood werden de voorbereidingen getroffen voor een ware kerstsurprise. Nieuwsgierig volgde het publiek de verrichtingen van de matrozen die druk in de weer waren met een laptop, boxen en snoeren. Alras hadden zij hun zaken voor elkaar en stonden zij in vol ornaat opgesteld.

Namens de Vrienden van de Geode heette Rens Diepenbroek iedereen van harte welkom waarna de matrozen in actie kwamen en de stemming er meteen goed in brachten met twee zeemansliederen. Het publiek genoot met volle teugen!

Vervolgens werd de aandacht gevraagd voor de mannen van de personeelsvereniging van Hollander Techniek. Hollander Techniek een veelzijdig technisch bedrijf uit Apeldoorn dat maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoog in haar vaandel heeft staan. Harry Diks gaf namens de personeelsvereniging aan dat zij ieder jaar een bijdrage willen leveren aan een goed doel. Door zijn buurjongens, Mark en Frank, die nu in de Geode wonen, had hij geopperd om iets voor de bewoners van de Geode te doen. Dit was in goede aarde gevallen en dus kwamen zij niet met lege handen. De voorzitter van de PV overhandigde aan Rens Diepenbroek een cheque van maar liefst € 250,–, die door hem dankbaar in ontvangst werd genomen. Een schitterende gift die geheel ten goede komt aan de bewoners van de Geode.

Aansluitend kwam de Vereniging Matrozenkoor Apeldoorn weer in beeld. Het matrozenkoor dat niet alleen zingt voor goede doelen maar daar ook fondsen voor werft. Zo zongen zij het afgelopen jaar de nodige middelen bij elkaar voor de NSGK, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Parc Spelderholt en voor Birmese schoolkinderen. En nu stonden zij in de Geode en wisten ook zij ons te verrassen met een zeer gulle gift van € 500,–, die onder luid applaus in ontvangst werd genomen.

Rens Diepenbroek gaf aan dat de Vrienden van de Geode op dit moment bezig zijn met het inrichten van twee snoezelhoeken voor de twee groepen op de benedenverdieping, een investering die veel geld kost. Ook zijn er nog wensen zoals een trampoline en een schommel in de tuin. Voorzieningen waarvoor de Vrienden van de Geode de beide giften zeer goed kunnen en zullen gebruiken.

Het slotakkoord van de sfeervolle bijeenkomst was voor het matrozenkoor. Met “Aan het Noordzeestrand” en “Adio, adio” sloten zij de bijeenkomst in stijl af.

Fantastische gift van de Stichting Hetty Odink

De Stichting Hetty Odink heeft € 2.500,– overgemaakt aan de Vrienden van de Geode. Deze bijdrage zal gebruikt worden voor de aanschaf van snoezelmaterialen en de inrichting van twee snoezelhoeken. Een fantastische bijdrage die er ook voor zal zorgen dat de toekomstige bewoners van de Geode zich snel thuis zullen voelen binnen hun nieuwe woning.

De Stichting Hetty Odink geeft financiële steun aan goede doelen die zich inspannen  voor mensen in de maatschappij die het minder goed hebben als gevolg van bijvoorbeeld ziekte en/of handicap. De stichting is gelieerd aan Astrum Automotive, een dealergroep die de merken Mercedes-Benz, Smart, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep en Dodge voert.

Spontane gift van TOCH Opleidingen

Van TOCH Opleidingen en Werk ontvingen wij een spontane gift van maar liefst € 250,–. Een welkome bijdrage voor de bewoners van de Geode. We zullen de bijdrage besteden aan snoezelmaterialen en/of een gezamenlijke activiteit van de bewoners.

TOCH Opleidingen en Werk geeft in de Stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer diverse opleidingen en trainingen. Daarnaast begeleiden zij mensen op weg naar werk en begeleiden zij hen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, vaak in combinatie met een opleiding en/of een cursus.

Bijdrage Fonds VG

De provinciale commissie Gelderland van het Fonds verstandelijk gehandicapten heeft ons € 2.000,– toegekend voor de inrichting van een snoezelruimte. Vanzelfsprekend zijn we daar ontzettend blij mee en zijn we weer een stap dichter bij de realisatie van een volwaardige snoezelruimte/-hoek op de Geode.