Geodepoëzie

Margit Peters, schrijfster van het gedicht “De Geode”, droeg dit schitterende stukje poëzie tijdens de opening van de Geode voor.

De Geode


Binnenkort ga ik op mezelf wonen,

naar die tijd kan ik wel dromen.

Het lijkt me zo leuk om mijn eigen huisje in te richten,

woon daar straks met een heleboel andere gezichten.

Wat wel fijn is is dat je niet overal alleen voor staat,

zijn er problemen dan staat de leiding wel paraat.

Maar spannend is het ook wel,

bij wie trek je straks aan de bel?

De leiding natuurlijk, dat weet je best,

het vertrouwen winnen, dan komt de rest.

Bijeenkomsten zijn er telkens weer,

zo weten we van elkaar steeds meer.

We leren elkaar beter kennen,

dan hoeven we daar niet meer aan te wennen.

Iedereen heeft zijn eigen appartement,

en de groepsindeling is bekend.

Denk dat ik hier mijn plekje wel vind,

want een nieuw begin,

start bij een schoon lint.

Margit schreef haar gedicht op 12 juni 2010.

Tekening Geode door Lars Courage

Ook Architectenbureau Courage onderscheidde zich op het artistieke vlak. Zij gaven een prachtig tableau cadeau waarop een collage van de diverse ontwikkelingsfasen van de Geode prijkte. De collage ging vergezeld van eveneens een fraai gedicht.

De Geode


“…Als de kinderen het naar hun zin hebben…

…hebben de ouders het naar hun zin…

…heeft het personeel het naar hun zin…”

dat is de crux van de opgave.


Voor een hele bijzondere groep jongeren

hebben wij het vertrouwen gekregen een

innovatieve huisvesting te mogen realiseren.


In nauwe samenwerking met ouders,

de Passerel, de Woonmensen en alle andere

teamleden is er een uniek project ontstaan,

van binnen naar buiten ontworpen,

met oog op gebruik en comfort.


Wij zijn enorm trots deel te mogen zijn van de

toekomst van jullie kinderen en jullie Geode,


namens COURAGE architecten

Lars en Christa Courage