Avondmaalsproject voor Geode

De Protestantse Gemeente Klarenbeek bracht het afgelopen jaar geld bij elkaar voor de Vrienden van de Geode via de avondmaalscollectes. Dit gebeurde in het kader van het avondmaalsproject waarvoor de kerkenraad de Geode als goed doel had aangemerkt.

Vandaag brachten de kerkenraadsleden Hennie van Ittersum, voorzitter, en Bertha van Veelen, scriba, namens de raad een bezoek aan de Geode. Zij brachten voor de bewoners en vrienden van de Geode een verrassing mee. Hennie overhandigde een cheque aan Anja Blom, onze kersverse voorzitter van de Raad van Advies, met daarop het prachtige bedrag van € 602,90 waarvoor Anja de kerkenraadsleden hartelijk bedankte!

Nadat er gezellig was getafeld met koffie, thee en zelfgebakken Geode-appeltaart, verzorgde Ans Kleverwal nog vakkundig een rondleiding door het gebouw. Ondertussen voegden ook Nick, Frank, Marieke en Falko zich nieuwsgierig bij het gezelschap en werd het helemaal een gezellige boel. Het was een heel geslaagde middag!

Kijk voor meer informatie over de Protestantse Gemeente Klarenbeek op www.protestantsegemeenteklarenbeek.nl.