Kerstsurprise

Ondanks de winterse omstandigheden een week voor kerstmis wisten de Vereniging Matrozenkoor Apeldoorn en de personeelsvereniging van Hollander Techniek de weg naar de Geode te vinden. In één van de huiskamers troffen zij de bewoners, groepsleiding en familie in een gezellig kerstdecor. Onder het genot van een lekkere bak koffie en een snee kerstbrood werden de voorbereidingen getroffen voor een ware kerstsurprise. Nieuwsgierig volgde het publiek de verrichtingen van de matrozen die druk in de weer waren met een laptop, boxen en snoeren. Alras hadden zij hun zaken voor elkaar en stonden zij in vol ornaat opgesteld.

Namens de Vrienden van de Geode heette Rens Diepenbroek iedereen van harte welkom waarna de matrozen in actie kwamen en de stemming er meteen goed in brachten met twee zeemansliederen. Het publiek genoot met volle teugen!

Vervolgens werd de aandacht gevraagd voor de mannen van de personeelsvereniging van Hollander Techniek. Hollander Techniek een veelzijdig technisch bedrijf uit Apeldoorn dat maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoog in haar vaandel heeft staan. Harry Diks gaf namens de personeelsvereniging aan dat zij ieder jaar een bijdrage willen leveren aan een goed doel. Door zijn buurjongens, Mark en Frank, die nu in de Geode wonen, had hij geopperd om iets voor de bewoners van de Geode te doen. Dit was in goede aarde gevallen en dus kwamen zij niet met lege handen. De voorzitter van de PV overhandigde aan Rens Diepenbroek een cheque van maar liefst € 250,–, die door hem dankbaar in ontvangst werd genomen. Een schitterende gift die geheel ten goede komt aan de bewoners van de Geode.

Aansluitend kwam de Vereniging Matrozenkoor Apeldoorn weer in beeld. Het matrozenkoor dat niet alleen zingt voor goede doelen maar daar ook fondsen voor werft. Zo zongen zij het afgelopen jaar de nodige middelen bij elkaar voor de NSGK, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Parc Spelderholt en voor Birmese schoolkinderen. En nu stonden zij in de Geode en wisten ook zij ons te verrassen met een zeer gulle gift van € 500,–, die onder luid applaus in ontvangst werd genomen.

Rens Diepenbroek gaf aan dat de Vrienden van de Geode op dit moment bezig zijn met het inrichten van twee snoezelhoeken voor de twee groepen op de benedenverdieping, een investering die veel geld kost. Ook zijn er nog wensen zoals een trampoline en een schommel in de tuin. Voorzieningen waarvoor de Vrienden van de Geode de beide giften zeer goed kunnen en zullen gebruiken.

Het slotakkoord van de sfeervolle bijeenkomst was voor het matrozenkoor. Met “Aan het Noordzeestrand” en “Adio, adio” sloten zij de bijeenkomst in stijl af.